INFORMACIO EMPRESA

Gabinete Técnico L & D, el nostre equip està format per tècnics amb més de 20 anys d'experiència en projectes d'ARQUITECTURA I ENGINYERIA. Oferim un ampli rang de serveis multidisciplinaris i hem realitzat projectes en tots els sectors industrials i de serveis.

Una part significativa de la nostra activitat es desenvolupa en projectes de clients que demostren la seva fidelitat en sol·licitar els nostres serveis de forma continuada.

La nostra forma d'actuació tendeix a aconseguir les màximes garanties en quant a:

  • Respecte al Medi ambient
  • Condicionis de seguretat
  • Solucions tècniques i funcionals
  • Economia d'inversió
  • Consecució dels terminis previstos
  • Compliment de les previsions econòmiques

Gabinete Técnico L & D, tenim com a base els següents principis:

  • Independència total respecte a subministradors, constructors, fabricants, industrials, etc.
  • Els nostres ingressos provenen únicament dels honoraris abonats pels clients.
  • Ser els tècnics de plena confiança del client, condició bàsica per obtenir èxit en las nostres actuacions.